خانه۱۳۹۹-۳-۳ ۱۲:۵۳:۵۵ +۰۰:۰۰

چرا استقلال مالی برای زنان مهم است؟

توسط |تیر ۳ام, ۱۳۹۹|دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده|

  نگاهم روی شمع های پر تعداد کیک ثابت مانده بود و گوش سپرده بودم به شمارش معکوس برای فوت کردن آنها. با خودم فکر کردم اگر چند سال بعد هم بخوام به جای شمع عددی به تعداد سالهای تولدم شمع روشن کنم احتمال داره خونه آتیش بگیره.از ترس آتیشی که توی ذهنم تجسم کرده بودم با قدرت شمع ها را فوت کردم. همان طور که سیل تولدت مبارک به سویم سرازیر می شد با خودم فکر می کردم. چه چیز مبارکی وجود دارد. مثلاٌ من در سال گذشته [...]

توانمندسازی زنان

توسط |تیر ۳ام, ۱۳۹۹|دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده|

  بانک حسابی شلوغ بود. پیرزن در حالیکه یکی از پاهایش را موقع راه رفتن روی زمین می کشید و چادرش را زیر بغلش جمع کرده بود به میز معاون شعبه نزدیک شد. روی صندلی مقابل میز خودش را رها کرد و بعد با صدای گرمی سلام کرد: سلام پسرم، می خوام از حسابم پول بردارم. معاون با خوش رویی پیرزن را تا یکی از باجه ها هدایت کرد. احوالپرسی گرمی هم با تحویلدار کرد و گفت که می خواهد از حسابش پول بردارد. بعد از کمی مکث بیشتر [...]